Aanmeldingsformulier


Tegelijk met dit formulier een geldig kopie van het paspoort, ID (beide zijden), alsmede kopie(ën) van behaald(e) diploma(‘s) + cijferlijst(en) inleveren

    *aankruisen wat van toepassing is
    ** toelating volgens voorwaarden

  • PERSOONLIJKE GEGEVENS, zoals vermeld op je identiteitsbewijs

  • Inschrijving uiterlijk eind december 2017

KAP Professioneel

Particulier onderwijs geknipt voor jou!